Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2021 - 2022

Herfstvakantie                      25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021  t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie                          28 februari t/m 4 maart 2022                                                           
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart     26 en 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 4 september 2022

Studiedagen 2021 - 2022

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 oktober 2021

Donderdag 25 november 2021

Vrijdag 26 november 2021

Vrijdag 24 december 2021

Dindag 29 maart 2022

Donderdag 23 juni 2022

Vrijdag 8 juli 2022

 

 

Toelichting bij vakantierooster 2021 - 2022

Voor de planning van uw vakanties in het nieuwe schooljaar is het fijn om de data tijdig te weten. Vooral de herfst- en carnavalsvakantie zijn belangrijk, omdat we in het zuiden vaak afwijken van de landelijke planning.


Houd u hier rekening mee, zodat er geen problemen ontstaan met verlofaanvragen. Wij hanteren de afspraken uit de leerplichtwet die met de leerplichtambtenaar gemaakt zijn en zijn verplicht de gegevens ter beschikking te stellen.


Naast de vastgestelde vakanties is een aantal studiedagen gepland. We maken 990 lesuren op jaarbasis (940 uur is de norm). 32,5 uren zetten we om in studiedagen.