Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023

Herfstvakantie                      24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie                          20 februari t/m 24 februari 2023                                                          
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart     18 en 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen 2022 - 2023

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 november 2022

Vrijdag 4 november 2022

Maandag 13 maart 2023

Woensdag 17 mei 2023

Dindag 4 juli 2023

 

 

 

Toelichting bij vakantierooster 2022 - 2023

Voor de planning van uw vakanties in het nieuwe schooljaar is het fijn om de data tijdig te weten. Vooral de herfst- en carnavalsvakantie zijn belangrijk, omdat we in het zuiden vaak afwijken van de landelijke planning.


Houd u hier rekening mee, zodat er geen problemen ontstaan met verlofaanvragen. Wij hanteren de afspraken uit de leerplichtwet die met de leerplichtambtenaar gemaakt zijn en zijn verplicht de gegevens ter beschikking te stellen.


Naast de vastgestelde vakanties is een aantal studiedagen gepland. We maken 990 lesuren op jaarbasis (940 uur is de norm). 32,5 uren zetten we om in studiedagen.