Kom binnen bij Brainport School de Dassenburcht

Tevredenheidspeilingen
Een belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders en kinderen van groep 6 – 7 – 8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. D.m.v. de afnamen in voorgaande jaren kunnen we trends in de waarderingen zien en daarvan leren.

Rapportcijfers die aan onze school zijn toegekend 

   2015  2017  2019  2022 
Ouders geven een:   7,7  7,5   7,7  7,7 
Leerlingen geven een:   8,1  8,5   8,4  8,6 

    

De IEP toets
Op De Dassenburcht proberen we de kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door goed onderwijs aan te bieden en de kinderen uit te dagen om zelf tot leren te komen. Ieder jaar brengen we de scores van de eindtoets in beeld en verbinden daar voor onszelf conclusies aan.
Wij nemen de IEP eindtoets af.  Deze toets is anders opgezet dan de Cito eindtoets, waardoor een vergelijking moeilijk te maken is. Doorgaans zitten we met onze resultaten boven het landelijk gemiddelde. 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs
Op De Dassenburcht gebruiken we de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem voor alle basisvakken. Het overzicht van de resultaten vormt de basis voor de adviezen aan de leerlingen van groep 7 en 8. Deze resultaten geven we via een digitaal leerlingdossier door aan het voortgezet onderwijs. Het advies wordt opgesteld door de leerkrachten van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie. De leerkracht bespreekt het advies met de ouders en leerlingen. We geven naast enkelvoudige adviezen ook dubbel adviezen. Hiermee geven we kinderen een ruimere kans om te slagen binnen het voortgezet onderwijs. In groep 7 krijgen de kinderen een pré-advies. We stimuleren ouders en kinderen om naar meerdere scholen voor voortgezet onderwijs te gaan kijken. 

De leerkrachten bespreken met u de stappen voor verwijzing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan de hand van gegevens van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs bekijken we jaarlijks of de adviezen passend zijn geweest. 

Uitstroomcijfers 

   2017  2018  2019  2020  2021  2022 
Aantal schoolverlaters  35      34  33  43  40  44 
VMBO BB  1  2  0  0  0  1 
VMBO B/K  4  1  2  3  0  2 
VMBO K  4  1  0  1  3  5 
VMBO K/T  3  2  3  1  2  2 
VMBO T   5  5  6  7  10  1 
VMBO T/ HAVO  1  7  8  5  6  8 
HAVO  6  4  3  12  2  11 
HAVO/VWO  6  7  8  8  6  8 
VWO/VWO+  5  5  3  6  9  6