Zo ziet ons onderwijs eruit

Wij zijn een jonge school gelegen nabij het centrum van Nuenen. De school staat in een groene, zeer gevarieerde wijk. Momenteel trekken er veel nieuwe gezinnen naar de wijk. We bieden onderwijs aan gemiddeld 400 kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De Dassenburcht is onderdeel van een kindcentrum: er is een goede afstemming met kinderopvangorganisatie Kids Sociëty Erica. We blijven twee afzonderlijke organisaties, maar werken vanuit een gezamenlijke visie. Binnen ons kindcentrum is een veilig pedagogisch klimaat heel belangrijk. We werken met elkaar samen in de breedste zin van het woord, dus ook met ouders en andere partners.

Samen Bouwen

Op de Dassenburcht verzorgen we goed en innovatief onderwijs voor je kind. In ons kindcentrum bouwen we samen met het peuterwerk, de kinderopvang en het thuisfront aan een solide basis van 0 tot 13 jaar. Met échte aandacht bereiden we elk kind goed voor op de toekomst. 

Brainport school

Jouw kind groeit op in een unieke kennisregio. Daarom vinden we het belangrijk en kansrijk om één van de 10 Brainport basisscholen te zijn. Door intensieve samenwerking tussen de hightechbedrijven en onderwijsinstellingen krijgen onze leerlingen al in een vroeg stadium écht innovatief onderwijs. Middels een aantal pijlers: 

3-O leren ‘Maak mij nieuwsgierig, dan ga ik leren’. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, ondernemend, gaan op onderzoek uit. Ontdekken, Ontwerpen én Ontwikkelen. Je kind leert op maat, krijgt de vrijheid bij de keuze en de verwerking van lesstof, om zo zijn eigen leren te kunnen sturen. We creëren een contextrijke leeromgeving bijvoorbeeld in ons gloednieuwe technieklokaal ‘The Makerspace’. De koppeling met de praktijk in de Brainport-regio biedt mogelijkheden om andere vaardigheden, 21st century skills, te ontwikkelen buiten de reguliere lesstof.  

Internationalisering We hebben veel aandacht voor intercultureel bewustzijn en internationale samenwerking en – communicatie, vanaf groep 1 geven we Engelse les. 

Bouwen aan een goede basis

De basisvakken, zijn de kern van ons onderwijs. Aan de basis van goed onderwijs staat een goede instructie. De leerkrachten geven instructie op maat en passend bij de behoefte van ieder kind.  

Op De Dassenburcht gebruiken we het directe instructiemodel. Leerkrachten benoemen het doel van de les en evalueren met de leerlingen na afloop of het doel is bereikt.  

De lessen zijn interactief, de verwerking van de leerstof gebeurt op drie niveaus. Zo worden de leerlingen steeds bevraagd in de zone van de naaste ontwikkeling.  

Hierbij worden I-pads ingezet, zodat we met de lesstof nog beter aan kunnen sluiten bij het niveau van ieder kind afzonderlijk. 

Leren in een fijne sfeer

Kinderen voelen zich prettig en veilig bij ons op school. Samen is ons sleutelwoord. Ieder kind is uniek. We zijn trots op elkaar en samen staan we sterk.  

Kinderen functioneren samen in een groep, de leerkracht stuurt dit aan. Door met elkaar afspraken te maken is er ruimte voor ondernemen, onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen. In individuele én coöperatieve werkvormen.  

De kinderen komen iedere dag met een goed gevoel naar school en gaan met een goed gevoel naar huis.

Bouw met ons mee

Met ons Brainteam blijven we binnen ons netwerk van Brainportscholen middels co-creatie, samenwerking en het delen van kennis en kunde bouwen aan goed en innovatief onderwijs.  

Professionalisering is hier onlosmakelijk aan verbonden. Ook onze leerkrachten zijn deskundig op diverse gebieden en delen hun kennis in het team. Zo lopen we in onze high tech kennisregio voorop met onderwijsvernieuwing.  

We zien daarbij ouders en verzorgers als educatieve partners. We staan constant in contact met elkaar. Er zijn inloopmomenten, kennismakings- en informatieavonden, het portofolio en rapport en voortgangsgesprekken.  

We betrekken jullie, ieder met zijn of haar eigen expertise en talenten, graag bij ons onderwijs. Bouw vandaag met ons mee aan het onderwijs van morgen op Brainportschool De Dassenburcht! 

Kind in beeld

Wij volgen je kind op alle vlakken. Hoofd, hand & hart, een compleet kindbeeld bestaat uit de eigen leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling én het creatief vermogen

We zien wat de kinderen iedere dag nodig hebben. Als je goed luistert en kijkt naar elk kind hoor en zie je zoveel meer waar je op kunt sturen. 

Het is onze missie om elk kind optimaal te laten ontwikkelen. Met de juiste begeleiding voorkom je verveling en haal je de leerling uit de comfortzone. Blijf je weg uit de paniekzone, waar stress op de loer ligt. In zijn of haar eigen leerzone zorg je voor de juiste uitdaging en daarmee optimale ontwikkeling.