Schoolbijdrage

Schoolbijdrage


Bijdrage schoolreis                                              € 30,-

Bijdrage schoolkamp groep 8                            € 70,-

(bedrag is afhankelijk van de kamplocatie)


De kosten voor het jaarlijkse schoolreisje en het schoolkamp (groep 8) worden dit jaar apart geïnd. U ontvangt hiervoor t.z.t. een brief van school, waarin u uitgenodigd wordt om bovenstaande bedragen te betalen aan school.