Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Ouderraad beheert de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage per leerling die jaarlijks wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad. Deze bijdrage gebruiken we voor het organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals Dag van de Leerkracht, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, communie/vormsel, sportdagen, de decoratiecommissie, de laatste schooldag, afscheid groep 8, T-shirt beheer, maar ook de surveillance op het schoolplein in de pauze.

De ouderbijdrage 2022 - 2023 is als volgt vastgesteld:

Groep 1 t/m 8:

Bijdrage OR (vrijwillig)                                           € 20,-

Bijdrage surveillance (vrijwillig)                          (€ 10,- ) vervalt dit schooljaar

Voor instromers na 1 januari wordt de helft van de bijdragen gevraagd (€ 10,- ouderbijdrage). Voor leerlingen die na 1 mei instromen, is geen bijdrage mee verschuldigd.    

 

U ontvangt jaarlijks een brief (per mail) met het verzoek de ouderbijdrage over te maken via een Tikkie of  op rekeningnummer NL80ABNA0450421724 ten name van oudervereniging De Dassenburcht, onder vermelding van voor- en achternaam en de groep van uw kind. Om administratieve redenen vragen wij u de ouderbijdrage per kind apart over te maken.

 

Zodra u de ouderbijdrage heeft voldaan, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging, waarvan de Ouderraad het bestuur vormt. De Oudervereniging is een officiële vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement dat op te vragen is bij de voorzitter.

 

De bijdrage voor de schoolreis en het kamp worden door school geïnd en vallen niet onder de hierboven vermelde ouderbijdrage.