Kalender 2022 - 2023

Vergaderdata Ouderraad De Dassenburcht 2022/2023

(aanvangstijd steeds om 19.45 uur in teamkamer op de 1e verdieping of online via Teams afhankelijk van het geldende beleid)

 

Dinsdag 20 september 2022

Donderdag 13 oktober 2022 ALV 19.30 uur, gevolgd door reguliere vergadering

Dinsdag 15 november 2022

Donderdag 12 januari 2023

Dinsdag 28 februari 2023

Donderdag 11 mei 2023

Dinsdag 6 juni 2023

Donderdag 6 juli 2023

 

Wilt u een vergadering bijwonen? Wees welkom! Aanmelden op voorhand wordt op prijs gesteld. Dit kan bij Delphine Béguin.

Kalender activiteiten ondersteund door de Ouderraad

Schoolfotograaf                                                    4 oktober 2022

Dag van de Leerkracht                                         5 oktober 2022

Sinterklaas                                                             2 december 2022

Kerstviering                                                           22 december 2022

Carnaval                                                                 17 februari 2023

Pasen                                                                      7 april 2023

Koningsspelen                                                       21 april 2023

Avondvierdaagse                                                  13 t/m 16 juni 2023

Afscheid/ musical groep 8                                   11 juli 2023

Laatste schooldag                                                 14 juli 2023


Mocht de ouderraad hulp nodig hebben bij één van bovenstaande activiteiten, dan wordt deze hulpvraag uitgezet in de groepen.