Kalender 2021 - 2022

Vergaderdata Ouderraad De Dassenburcht 2021/2022

(aanvangstijd steeds om 20.00 uur in teamkamer op de 1e verdieping of online via Teams afhankelijk van het geldende beleid)

 

Dinsdag 14 september 2021

Donderdag 14 oktober 2021 ALV 19.30 uur, gevolgd door reguliere vergadering

Dinsdag 23 november 2021

Donderdag 13 januari 2022

Dinsdag 15 maart 2022

Donderdag 12 mei 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Donderdag 14 juli 2022

 

Wilt u een vergadering bijwonen? Wees welkom! Aanmelden op voorhand wordt op prijs gesteld. Dit kan bij Delphine Béguin.

Kalender activiteiten ondersteund door de Ouderraad

Dag van de Leerkracht/schoolfotograaf            5 oktober 2021

Sinterklaas                                                              2 december 2021

Kerstviering                                                            22 december 2021

Carnaval                                                                  25 februari 2022

Pasen                                                                       15 april 2022

Koningsspelen                                                       22 april 2022

Avondvierdaagse                                                  14, 15, 16 en 17 juni 2022

Musical groep 8                                                    19 juli 2022

Laatste schooldag                                                 22 juli 2022


Mocht de ouderraad hulp nodig hebben bij één van bovenstaande activiteiten, dan wordt deze hulpvraag uitgezet in de groepen.