Beleid schoolshirts De Dassenburcht

  • Wanneer en hoe ontvangt uw kind een schoolshirt?

Als uw kind start in groep 1/2 bij de Dassenburcht ontvangt uw kind een schoolshirt. Ook als uw kind in een hogere groep instroomt, ontvangt uw kind een schoolshirt. In beide gevallen wordt dit verzorgd door de leerkracht van uw kind. En als uw kind van school gaat door bijv. verhuizing of na groep 8, dan zien we het shirt graag weer terug. De leerkracht van uw kind zal hier ook naar vragen.

 

  • Wanneer dragen de kinderen het schoolshirt?

Er zijn verschillende evenementen door het jaar heen waarbij het fijn is voor de herkenbaarheid als alle kinderen hetzelfde shirt dragen. Dit is o.a. bij de Avondvierdaagse, de sportdag en het jaarlijkse schoolreisje.

 

  • Hoe zorgen we er samen voor dat we lang plezier van de schoolshirts hebben?

Het shirt blijft het langste mooi als u het shirt wast op maximaal 40 graden en NIET in de droger doet.

 

  • Wat kunt u doen als uw kind een grotere maat nodig heeft?

De Ouderraad organiseert 2x per jaar een ruilmoment. Tijdens dit ruilmoment kan uw kind een te klein schoolshirt mee naar school nemen en ruilen voor een grotere maat. Deze momenten zijn elk jaar in de 2e week van het nieuwe schooljaar én in de 1e week na de voorjaarsvakantie. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via het Dassenbur(i)cht.

 

  • Waar kunt u melden dat uw kind het schoolshirt kwijt is?

Bij verlies van het shirt vragen wij u het shirt te vergoeden. De kosten van een nieuw shirt zijn 25 euro. U kunt de leerkracht van uw kind op de hoogte brengen, zodat hij/ zij dit kenbaar kan maken bij de Ouderraad. Bij het eerstvolgende ruilmoment (2x per jaar) ontvangt uw kind een nieuw schoolshirt. Is er voor dit ruilmoment al een evenement waarbij de kinderen een schoolshirt aan doen? Dan kan de leerkracht contact opnemen met de Ouderraad om het nieuwe schoolshirt mogelijk eerder te verstrekken.

 

  • Waar kunt u melden dat het schoolshirt vies of kapot is?

Een kapot of vies shirt mag omgeruild worden. U kunt de leerkracht van uw kind op de hoogte brengen, zodat hij/ zij dit kenbaar kan maken bij de Ouderraad. Bij het eerstvolgende ruilmoment (2x per jaar) ontvangt uw kind een nieuw schoolshirt.