Onze ouderraad

Feesten, toneelspelen, sporten, ontmoeten, vieren. Door al deze zaken samen te doen, versterken we het saamhorigheidsgevoel binnen onze school. Dat is belangrijk voor het welbevinden van onze kinderen. Onze Ouderraad (OR) zet zich op vrijwillige basis in om dit soort activiteiten te organiseren. De OR bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien leden. Zij werken nauw samen met het team en andere ouders. 

 

De ouderraad organiseert samen met het team veel activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, de Theaterdag, de schoolfotograaf enzovoorts.

Dit schooljaar (2018 - 2019) bestaat de OR uit de volgende leden:

Brigit Span (voorzitter)

Cindy Kuijten (vice-voorzitter)
Jeroen Eijk (secretaris)
Anne van Och (penningmeester)
Peggy Blommers
Esther de Groot
Sanne Coolen
Frederieke Jansen
Yvonne van de Kruijs
Susan van Lier
Marjolijn de Zoete
Leonie Kasje
Monique Pommé
Candy 
Marjorie Franssen
Delphine Béguin
Marlies Bovers
Lucia Geus (namens school) 

 

Lijkt het je leuk om mee te helpen op de school van je kinderen, stuur dan een mail naar Brigit Span of spreek een van ons aan op het schoolplein!