Onze ouderraad

Feesten, toneelspelen, sporten, ontmoeten, vieren. Door al deze zaken samen te doen, versterken we het saamhorigheidsgevoel binnen onze school. Dat is belangrijk voor het welbevinden van onze kinderen. Onze Ouderraad (OR) zet zich op vrijwillige basis in om dit soort activiteiten te organiseren. De OR bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien leden. Zij werken nauw samen met het team en andere ouders. 

 

De ouderraad organiseert samen met het team veel activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, de Theaterdag, de schoolfotograaf enzovoorts.

Dit schooljaar (2019 - 2020) bestaat de OR uit de volgende leden:

Delphine Béguin (voorzitter)

Jeroen Eijk (secretaris)
Anne van Och (penningmeester)
Esther de Groot
Sanne Coolen
Frederieke Janssen
Yvonne van de Kruijs
Marjolijn de Zoete
Leonie Kasje
Monique 
Candy 
Marjorie Franssen
Marlies
Martine
Anke Prins

Milka van de Kerkhof

 

Lijkt het je leuk om mee te helpen op de school van je kinderen, stuur dan een mail naar Delphine Béguin of spreek een van ons aan op het schoolplein!