Onze ouderraad

Feesten, toneelspelen, sporten, ontmoeten, vieren. Door al deze zaken samen te doen, versterken we het saamhorigheidsgevoel binnen onze school. Dat is belangrijk voor het welbevinden van onze kinderen. Onze Ouderraad (OR) zet zich op vrijwillige basis in om dit soort activiteiten te organiseren. De OR bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien leden. Zij werken nauw samen met het team en andere ouders. 

 

De ouderraad organiseert samen met het team veel activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, de Theaterdag, de schoolfotograaf enzovoorts.

Dit schooljaar (2017 - 2018) bestaat de OR uit de volgende leden:

Brigit Span (voorzitter)

Cindy Kuijten (vice-voorzitter)

Jeroen Eijk (secretaris)

Lilian Bastiaans (penningmeester)

Heleen van der Horst

Peggy Blommers

Esther de Groot

Sanne Coolen

Dian de Kok

Rebecca Cox

Saskia Strijbos

Frederieke Jansen

Yvonne van de Kruijs

Susan van Lier

Ingrid Boons

Marjolijn de Zoete

 

Lijkt het je leuk om mee te helpen op de school van je kinderen, stuur dan een mail naar Brigit Span of spreek een van ons aan op het schoolplein!