Meedenken en meepraten

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over bijna alle schoolse zaken. Onze MR  bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden. De voorzitter is een ouder, de secretaris  een personeelslid. De directeur is adviseur. Zij bereidt de vergaderingen voor samen met de voorzitter. De MR heeft over een aantal beleidszaken van de school een advies- of instemmingsrecht zoals vastgelegd in de wet Medezeggenschap voor scholen en in het reglement.

De MR werkt nauw samen met de Ouderraad (OR). Jaarlijks zijn er verkiezingen, waarbij een lid zich nogmaals verkiesbaar kan stellen en waarbij we nieuwe leden uitnodigen. U krijgt hierover schriftelijke informatie en de mogelijkheid u als kandidaat aan te melden. Mocht u als ouder tussendoor interesse hebben om lid te worden, dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij de leden of bij de directie. 

De MR is te bereiken op het emailadres mrdedassenburcht@eenbes.nl.

Onze leden:

Voorzitter: Larisa Derikx, ouder

Secretaris: leerkrachten bij toerbeurt

Leden: Hanneke Bogers, ouder

            Martijn Hermsen, ouder

            Bas Luijten, ouder

            Janneke Vercoelen, leerkracht
            Anja de Zeeuw, leerkracht

            Floris Mutsaers, leerkracht

            Vacature, leerkracht 

 

Adviseur: Dries Klösters, directeur