Meedenken en meepraten

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over bijna alle schoolse zaken. Onze MR  bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden. De voorzitter is een ouder, de secretaris  een personeelslid. De directeur is adviseur. Zij bereidt de vergaderingen voor samen met de voorzitter.De MR heeft over een aantal beleidszaken van de school een advies- of instemmingsrecht zoals vastgelegd in de wet Medezeggenschap voor scholen en in het reglement.

De MR werkt nauw samen met de Ouderraad (OR). Jaarlijks zijn er verkiezingen, waarbij een lid zich nogmaals verkiesbaar kan stellen en waarbij we nieuwe leden uitnodigen. U krijgt hierover schriftelijke informatie en de mogelijkheid u als kandidaat aan te melden. Mocht u als ouder tussendoor interesse hebben om lid te worden, dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij de leden of bij de directie. 

De MR is te bereiken op het emailadres mrdedassenburcht@eenbes.nl.

Onze leden:

Voorzitter: Larisa Derikx, ouder

Vice - voorzitter: Annemiek Keij - Daamen, ouder
Leden: Ingrid van der Heijden, ouder

             Hanneke Wernsen , ouder

             Heidy van Lanen, leerkracht
             Anja de Zeeuw, leerkracht

             Susan Roosen, leerkracht

             Floris Mutsaers, leerkracht

 

Adviseur: Mariëtte Franssen, directeur