Klachtenprocedure

Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag samen met u aan de oplossing. Komt u er met de betrokken medewerker niet uit?  Neem dan contact op met de directeur.

Klachtenregeling

Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  Hierover leest u meer op de website van onze Stichting. 

Interne contactpersoon

Onze interne contactpersonen– Moniek van Gaal en Ellen Fransen–  geven u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

 

Wat doet de interne contactpersoon?

 

• luisteren naar de klacht;

• informatie geven over de klachtenprocedure;

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;

• contact houden met de leerling/ouders.

 

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

Externe vertrouwenspersonen

Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kunt U ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

 

• nadere informatie geven over de klachtenprocedure;

• zo nodig bemiddelen in de situatie;

• adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;

• ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;

• zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;

• contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

 

De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Eenbes basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf. De interne contactpersoon van de school verwijst u naar hen door als u er samen niet uitkomt.

Contactpersoon El Theuws is bereikbaar via e-mail: el.theuws AT enzelf DOT nl of telefonisch via: 06-12407652