Peuterwerk 't Kwetternest

In Kindcentrum De Dassenburcht is ook het peuter(speelzaal)werk van Kids Society Erica gehuisvest: peuterwerk ‘t Kwetternest.

 

Het peuter(speelzaal)werk in Nuenen is er voor peuters van 2 jaar en 6 maanden- tot 4 jaar die (nog) geen gebruik maken van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen hier samen in een veilige en uitdagende omgeving en leren daarvan. De kinderen worden begeleid door enthousiaste en kundige pedagogisch medewerkers.

Een speciaal voorschools peuteraanbod helpt uw kind zich verder te ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Zo maakt uw kind straks een goede start op de basisschool. Vanzelfsprekend is er een goede samenwerking tussen het peuterwerk, de dagopvanggroepen van Kids Society Erica en de basisschool.

 

Peuterwerk kinderen gaan minimaal acht uur in een schoolweek naar het peuter(speelzaal)werk. Ze komen op maandag-donderdag of op dinsdag-vrijdag tussen 8.30-12.30 uur. Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet goed genoeg kennen, kunnen acht uur extra naar het peuter(speelzaal)werk. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een aanmelding/verwijzing zolang dat nodig is voor hun taalontwikkeling. Dit heet een ‘VE-indicatie’. In totaal gaan zij na aanmelding door het consultatiebureau zestien uur in de week naar het peuter(speelzaal)werk. Deze uren zijn verdeeld over vier ochtenden per schoolweek op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Het spreekt voor zich dat een doorstroom van het peuterwerk naar de buitenschoolse opvang van Kids Society Erica op de Dassenburcht ook tot de mogelijkheden behoort als uw kind 4 jaar geworden is.

 

U kunt uw kind aanmelden voor het peuter(speelzaal)werk door online in te schrijven op de website van Kids Society Erica. Ga naar: https://www.kidssociety.nl/inschrijven

 

U kunt voor meer informatie of bij vragen contact ook opnemen met het Servicebureau van Kids Society Erica. We zijn te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040-2635155.

Mailen kan ook: info@kidssociety.nl

 

Wij heten u en uw kind van harte welkom bij peuterwerk ‘t Kwetternest!