Kids Society Erica

Kinderopvang van 0 tot 13 jaar

Kids Society Erica (KSE) verzorgt aan de Jacob Catsstraat dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar, peuter(speelzaal)werk voor kinderen van 2 jaar 6 maanden - 4 jaar, en buitenschoolse opvang voor 4 - 13 jarigen. Wij bieden de kinderen een uitdagende en veilige plek waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ieder kind wordt gezien en krijgt alle ruimte om zichzelf te zijn en uit te groeien tot een uniek persoon met eigen talenten. Dankzij goede onderlinge samenwerking borgen wij zo de begeleiding en zorg voor ieder kind.

Dagopvang voor 0 – 4 jaar

Bij de dagopvang staan onze pedagogisch medewerkers klaar om de kinderen op te vangen en ze een mooie en leerzame tijd te geven. Al onze medewerkers zijn geschoold op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook de babygroepen zijn hier bekend mee om zo de kinderen alle mogelijkheden te bieden zich optimaal te ontwikkelen.

 

Daarnaast werken wij in de dagopvang (- en BSO groepen) vaak samen aan een thema met basisschool en het peuterwerk. Zo geven wij de peuters onder het motto “spelen is leren” een toegankelijke opstap naar de basisschool. Bij de overgang naar groep 1 zorgen wij voor een warme overdracht naar de leerkracht. Dit gaat heel gemakkelijk omdat kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar goed kunnen treffen in het gebouw.

Buitenschoolse opvang voor 4 – 13 jaar

Wanneer de kinderen eenmaal op de basisschool zitten kunnen ze bij ons terecht op de voor- en buitenschoolse opvang. Wij hebben meerdere groepen waar kinderen van dezelfde leeftijd samen spelen. Tijdens de buitenschoolse opvang ligt het accent op vrije tijd; sport- en spelactiviteiten, knutselen, buitenspelen, koken, lekker chillen enzovoort. Er wordt een afwisselend activiteitenprogramma aangeboden aan de kinderen waar ze, indien ze dit willen, aan kunnen deelnemen en vervoer richting vaste Clubjes (bijvoorbeeld voetbal) wordt verzorgd door onze vaste chauffeurs.

 

Op woensdag hebben we op de Jacob Catsstraat de Vet Cool Kids. In deze groepen komen ook kinderen van andere vestigingen spelen. Zo kunnen we de kinderen een leuk en afwisselend activiteitenprogramma aanbieden. Voor de oudste kinderen is er de tienergroep waar alle ruimte is om, ook vo

Mooie herinneringen voor later

Samen met school vormen we één kindcentrum. Dat betekent dat wij samenwerken waar mogelijk en we dit in de toekomst nog graag verder uitbreiden. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijk zorgteam waardoor wij de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben nog beter kunnen begeleiden. Zo hebben we ieder kind goed in beeld.

 

In de kinderopvang staat spelen en plezier voorop maar is er zeker oog voor een gezonde ontwikkeling. Bij de jongere kinderen bieden we o.a. ontwikkelkansen voor taal, motoriek, omgaan met elkaar en cognitieve ontwikkeling. De oudere kinderen begeleiden we juist in de sociale omgang, mediawijsheid of we leren ze bijvoorbeeld koken als ze dat leuk vinden. Zo zorgen wij voor professionele kinderopvang waarbij zowel ouders als kinderen later terugkijken op de mooie herinneringen aan hun tijd bij ons.

 

Meer weten?

 

Ons servicebureau is op werkdagen bereikbaar op 040-2635155 tussen 9.00-17.00 uur voor vragen, informatie en rondleidingen of bekijk hier onze website. 

 

Telefoon: 040 – 26 35 155

E-mail: info@kidssociety.nl

Website: www.kidssociety.nl