Partners

Onder het dak van Kindcentrum De Dassenburcht huizen peuterwerk ’t Kwetternest, Kinderopvang Kids Society Erica en basisschool De Dassenburcht. Kinderen die naar de basisschool gaan, hebben vrijwel allemaal gebruikgemaakt van één van de voorschoolse instellingen. Dat maakt de overstap voor kinderen probleemloos. Ze kennen het gebouw en medewerkers kunnen op ieder moment informatie aan elkaar doorgeven. De partners hebben regelmatig contact. We streven ernaar om minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk project te verzorgen voor alle kinderen. Dat is altijd het boekenproject rondom de Kinderboekenweek of De Rode Draad. Dit schooljaar houden we een project rondom verkeer. 

Verder bezoekt een aantal kinderen de bso, buitenschoolse opvang, waardoor er regelmatig contact is tussen medewerkers en leerkrachten. Voorschoolse opvang is ook mogelijk bij Kids Society Erica.