Aanmelden

Spreekt onze school u aan en u wilt uw kind aanmelden? Welkom! 

Kennismaken

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Voor een kennismakingsgesprek belt u naar 040-2831583 en vraag naar Mariëtte Franssen.

Aanmelden

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft.

Hierna volgt een aanmeldingsgesprek op school. In dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat dan aan ons door. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijk bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij 6 weken nodig hebben om een besluit te nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Wennen op school

Een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een brief van de groepsleerkracht met daarin alle informatie voor een goede start. Daarin staat ook vermeld wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voordat uw kind op onze school begint.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.