Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Onze school heeft de kennis om kinderen met taal- en leesproblemen te begeleiden. In de meeste gevallen kunnen we kinderen met dyslexie de begeleiding geven die ze nodig hebben. Het kan echter voorkomen dat een probleem zo complex is, dat de begeleiding op school niet voldoende aanslaat. In dat geval wordt een kind verwezen naar meer gespecialiseerde hulp.

 

Wanneer bij een kind ernstige dyslexieklachten worden geconstateerd en er is geen sprake van een combinatie met een andere stoornis, dan is er sprake van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexieklachten). Het kind komt dan in aanmerking voor een specialistische behandeling via de gemeente. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente in geval van EED verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling. Zij hebben hiervoor contracten afgesloten met jeugdhulporganisaties. De gemeenten in Zuidoost Brabant hebben hier samen de volgende stappen over afgesproken:

 

Stap 1: De school signaleert lees- of spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt ondersteuning volgens het dyslexieprotocol. De school legt een leesdossier aan. Hierin staat beschreven welke hulp de school biedt en welke resultaten hierbij gehaald worden.

Stap 2: Wanneer blijkt dat de ondersteuning op school niet voldoende aanslaat en er een vermoeden is van EED, dan kunnen ouders een aanvraag indienen voor onderzoek naar EED (diagnostisch onderzoek). Deze aanvraag wordt ingediend bij de gemeente.

Stap 3: Een volledig en inhoudelijk correct leesdossier is een primaire voorwaarde voor toekenning van diagnostiek. Dit dossier dient bij de aanvraag bijgevoegd te worden.

Stap 4: Wanneer ouders een diagnostisch onderzoek aanvragen, checkt de gemeente nogmaals of het leesdossier volledig is.

Stap 5: Wanneer het leesdossier volledig is en het diagnostisch onderzoek wordt toegekend, krijgen de ouders een schriftelijke beschikking thuisgestuurd. Vervolgens wordt het onderzoek gestart. Als er daadwerkelijk EED wordt vastgesteld, wordt er een beschikking opgemaakt, zodat het kind behandeld kan worden.

Stap 6: Met de beschikking op zak kiezen de ouders vervolgens zelf een zorgaanbieder voor dyslexiezorg. Deze moet echter wel door de gemeente gecontracteerd zijn.

 

De volledige regeling kunt U nalezen op de site van het Samenwerkingsverband Peelland PO (www.swv-peelland.nl) onder het kopje downloads. Daar vindt u ook alle adressen van contactpersonen en instanties.