Onze school

Gewoon goed onderwijs. Daar staan wij voor. Bij ons krijgt uw kind goed les. We investeren in het geven van een goede instructie en volgen daarbij recente inzichten. We werken met het leerstofjaar klassensysteem. Dat betekent dat de leerstof is verdeeld over acht leerjaren en homogene leeftijdsgroepen. Kinderen die qua ontwikkeling ongeveer even ver zijn, zitten in dezelfde groep. Een kind dat aan het eind van het schooljaar de stof voldoende beheerst, gaat door naar het volgende leerjaar. Alleen in de groepen 1/2 zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar door elkaar. De klassen worden zo samengesteld dat er een evenredige verdeling is in groepsgrootte, leeftijd , verhouding jongens en meisjes en zorgbehoefte. We werken met combinatieklassen als dat vanwege de groepsgrootte en het aantal beschikbare leerkrachten noodzakelijk is.