Onze school

Gewoon goed onderwijs. Daar staan wij voor. Bij ons krijgt uw kind goed les. We investeren in het geven van een goede instructie en volgen daarbij recente inzichten. We werken met het leerstofjaar klassensysteem. Dat betekent dat de leerstof is verdeeld over acht leerjaren en homogene leeftijdsgroepen. Kinderen die qua ontwikkeling ongeveer even ver zijn, zitten in dezelfde groep. Een kind dat aan het eind van het schooljaar de stof voldoende beheerst, gaat door naar het volgende leerjaar. Alleen in de groepen 1/2 zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar door elkaar. De klassen worden zo samengesteld dat er een evenredige verdeling is in groepsgrootte, leeftijd , verhouding jongens en meisjes en zorgbehoefte. We werken met combinatieklassen als dat vanwege de groepsgrootte en het aantal beschikbare leerkrachten noodzakelijk is.

Doorgaande lijn

De doorgaande lijn tussen de verschillende groepen borgen we door goede, eigentijdse methoden te gebruiken. We sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van het kind door binnen de doorgaande lijn te differentiëren en te kijken welk aanbod bij het kind past. Voor leerlingen die dat nodig hebben bieden we extra instructie aan, anderen dagen we uit met plus(werk)boeken of levelwerk. Een aantal kinderen dat nog meer uitdaging nodig heeft bezoekt wekelijks een dag de Plusklas.

Werkvormen

De Dassenburcht maakt het onderwijs voor leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk, onder meer door te varieren in werkvormen. Al vanaf de kleutergroep werken de kinderen regelmatig zelfstandig aan een “weektaak” met zowel verplichte als keuze-opdrachten. Ze bepalen zelf de werkvolgorde en maken een eigen weekplanning. Naast zelfstandig werken wordt ook het samenwerkend leren gestimuleerd. Met coöperatieve werkvormen oefenen we de leerstof.