Stichting Leergeld

Stichting Leergeld komt op voor kinderen die weinig of niet kunnen meedoen aan activiteiten vanwege een gebrek aan middelen. Met ondersteuning van deze stichting doen ze wel mee: op school en daarbuiten. Meedoen met andere kinderen is belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom brengt Eenbes Basisonderwijs deze stichting onder uw aandacht.   

Wat kunt u aanvragen?

Bij Stichting Leergeld kunt u – onder bepaalde voorwaarden – een bijdrage in de kosten aanvragen. Het kan gaan om:  

  • De ouderbijdrage

  • Schoolboeken en schoolspullen

  • Schoolreisjes of kamp

  • Vervoer naar school of een fiets

  • Een computer

  • Contributie van de sportschool of muziekles

Waar kunt u terecht?

Stichting Leergeld heeft lokale afdelingen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Nuenen en Gemert e.o. (waaronder Laarbeek).