In beeld

Regelmatig maken we foto’s van gebeurtenissen op school. We willen u daarbij laten zien wat er allemaal gebeurt op school. Die foto’s komen op de website en zijn voor iedereen zichtbaar. Bij de intake vragen we of u daar bezwaar tegen heeft. Als uw mening tussentijds verandert, horen we dat graag zodat we er rekening mee kunnen houden. Via ons nieuwsbrief zullen we u jaarlijks herinneren aan de toestemming voor het publiceren van foto’s en filmpjes.

 

Wij maken geen gebruik van facebook, wel van klasbord. Klasbord is een app waarop leerkrachten actuele informatie  en foto's plaatsen van leuke momenten in de groep. Dit is een gesloten omgeving, waarvoor ouders zich kunnen aanmelden door middel van een code. De code ontvangt u altijd via de groepsleerkracht(en).

 

Daarnaast kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind filmopnamen gemaakt worden in het kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u ook dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van de Dassenburcht.