In beeld

Bij verschillende gelegenheden maken we foto's van activiteiten, die we alleen via klasbord verspreiden. Op de website publiceren we geen foto's meer in verband met de privacy. Jaarlijks vragen we u schriftelijke toestemming om verschillende zaken te publiceren. Als uw mening tussentijds verandert, horen we dat graag zodat we er rekening mee kunnen houden. 

 

Wij maken geen gebruik van facebook, wel van klasbord. Klasbord is een app waarop leerkrachten actuele informatie en foto's plaatsen van leuke momenten in de groep. Dit is een gesloten omgeving, waarvoor ouders zich kunnen aanmelden door middel van een code. De code ontvangt u altijd via de groepsleerkracht(en).

 

Daarnaast kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind filmopnamen gemaakt worden in het kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u ook dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van de Dassenburcht.